Visitatie

Visitatie is vooralsnog niet gepland. Hiervoor zijn twee redenen. Enerzijds is visitatie van woningbouwvereniging Laren duur, de vereniging is klein van omvang en de toegevoegde waarde van een dergelijk grootschalig opgezet onderzoek is zeer beperkt. Anderzijds is de visitatie alleen bij leden van Aedes uitgezet en is woningbouwvereniging Laren geen lid.

U bent hier: Wbv Laren > Governance > Visitatie

Nieuws

Leden Wbv Laren besluiten tot omzetting in Woonstichting Laren

lees verder...


Concept notulen gezamenlijke bewoners-ledenvergadering 11-9-2017

lees verder...


Gezamenlijke bewoners-ledenvergadering 11-9-2017

lees verder...