Rooster aftreden RvC

De Raad van Commissarissen (RvC) is als volgt samengesteld (stand 7-12-2016): 

Naam Functie Jaar van aftreden
J. Boeve  voorzitter  2017
B. Esselink  lid  2017
M.M.W. de Boer  lid  2018
F. Melssen  lid  2019

De leden van de RvC worden voor een periode van vier jaar benoemd. De leden kunnen worden herbenoemd.
De heer J. Boeve treedt per 6 juni 2017 af of zoveel eerder als de bedrijfsfusie rond is.

De leden zijn vanuit de voor Wbv Laren relevante deskundigheden benoemd, te weten:
– op het gebied van sociale aspecten : de heer B. Esselink;
– op het terrein van financiën en interne beheersing : de heer M.M.W. de Boer

 

U bent hier: Wbv Laren > Governance > Rooster aftreden RvC

Nieuws

Leden Wbv Laren besluiten tot omzetting in Woonstichting Laren

lees verder...


Concept notulen gezamenlijke bewoners-ledenvergadering 11-9-2017

lees verder...


Gezamenlijke bewoners-ledenvergadering 11-9-2017

lees verder...