Klokkenluidersregeling

Het bestuur draagt er zorg voor dat vermeende onregelmatigheden (van algemene, operationele en financiële aard) van bestuursleden die het functioneren van het bestuur betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Zodra het gaat om vermeende onregelmatigheden van de leden van de raad van commissarissen kunnen deze worden gerapporteerd aan de voorzitter van het bestuur. In onze huidige verenigingsvorm is er geen financiële afhankelijkheid van de leden ten aanzien van de vereniging waardoor een klokkenluiderregeling op dit moment niet noodzakelijk is. Zodra die afhankelijkheidspositie gaat ontstaan zal dit artikel worden aangepast.

U bent hier: Wbv Laren > Governance > Klokkenluidersregeling

Nieuws

Leden Wbv Laren besluiten tot omzetting in Woonstichting Laren

lees verder...


Concept notulen gezamenlijke bewoners-ledenvergadering 11-9-2017

lees verder...


Gezamenlijke bewoners-ledenvergadering 11-9-2017

lees verder...