Integriteit

Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen Woningbouwvereniging Laren en de bestuurder wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de bestuurder kunnen spelen die van materiële betekenis zijn voor Woningbouwvereniging Laren en/of voor de bestuurder, behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen. Het door een bestuurder aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van bestuurder behoeft voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. Zie de Governancecode voor de verdere uitwerking.

U bent hier: Wbv Laren > Governance > Integriteit

Nieuws

Woonstichting Laren fuseert met Het Gooi en Omstreken en neemt feestelijk afscheid van leden en huurders

lees verder...


Foto's afscheidsbijeenkomst huurders en bestuur

lees verder...


Leden Wbv Laren besluiten tot omzetting in Woonstichting Laren

lees verder...