Beloning

Met ingang van 1 januari 2011 is de beloningsstructuur van het bestuur gewijzigd.
De beloning is vastgesteld conform de regels zoals deze zijn vastgesteld door de VTW (Vereniging Toezicht Woningcorporaties) en luidt als volgt:
Het bestuur bestaat uit 5 personen die samen 1 full-time dienstverband hebben. Wij gaan ervan uit dat iedereen een dienstverband heeft van 20%. De beloning van een full-time directeur-bestuurder wordt gesteld op € 70.000. De reductie-factor (meerdere bestuurders) wordt gesteld op 5%. Er is een wegingsfactor toegepast, inschatting is dat de functie van de vice-voorzitter/technische zaken en de penningmeester 5 punten zwaarder is dan de overige functies. 
De totale beloning bedroeg in 2014: € 68.638,--.

Bij Woningbouwvereniging Laren wordt geen apart remuneratierapport opgesteld, maar worden de onderdelen van een dergelijk rapport opgenomen in de verslagen van de Raad van Commissarissen.
Woningbouwvereniging Laren is klein van omvang. Derhalve is er geen selectie/remuneratiecommissie ingesteld, maar fungeert de gehele Raad van Commissarissen als selectie/remuneratiecommissie.
 

U bent hier: Wbv Laren > Governance > Beloning

Nieuws

Woonstichting Laren fuseert met Het Gooi en Omstreken en neemt feestelijk afscheid van leden en huurders

lees verder...


Foto's afscheidsbijeenkomst huurders en bestuur

lees verder...


Leden Wbv Laren besluiten tot omzetting in Woonstichting Laren

lees verder...