Over Wbv Laren

Woningbouwvereniging Laren is in de beginjaren '90 ontstaan uit een fusie van de Woningbouwvereniging Sint Joseph en de Stichting van de Ericawoningen. De vereniging bestond toen uit ongeveer 400 woningen.

Daarna is het gemeentelijk woningbezit overgenomen en kwam het aantal woningen op 600 plus 22 garages. 

Daar het bestuur bestaat uit vrijwilligers, die in de avonduren hun bestuursfunctie's vervullen, werd het besluit genomen om de werkzaamheden over te dragen aan een professionele werkorganisatie, de huidige Alliantie te Hilversum.
Het beleid wordt door het plaatselijke bestuur bepaald en uitgevoerd door de Alliantie. Het bestuur bestaat uit 5 personen plus de Raad van Commissarissen die uit 3 personen bestaat.

Met elkaar zijn wij bezig om onze woningen te onderhouden en daar waar nodig te renoveren of nieuw-/verbouw te plegen. Zo hopen wij een gezonde vereniging voor de toekomst te waarborgen.

U bent hier: Wbv Laren

Nieuws

Woonstichting Laren fuseert met Het Gooi en Omstreken en neemt feestelijk afscheid van leden en huurders

lees verder...


Foto's afscheidsbijeenkomst huurders en bestuur

lees verder...


Leden Wbv Laren besluiten tot omzetting in Woonstichting Laren

lees verder...