Veelgestelde vragen

Wat is een Serviceabonnement?
De Wet regelt welke werkzaamheden voor rekening van de verhuurder komen en welke werkzaamheden voor rekening van de huurder. Het is voor huurders bij de Alliantie mogelijk om een deel van het huurdersonderhoud ‘af te kopen’ door middel van een serviceabonnement. De werkzaamheden die hier onder vallen worden dan toch door de Alliantie uitgevoerd. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk binnen de PIOninspectie uitgevoerd, maar in bepaalde gevallen is het ook mogelijk om deze werkzaamheden tussentijds te laten uitvoeren.

Hoe kan ik een Serviceabonnement afsluiten?
Het Serviceabonnement kan worden afgesloten via het aanmeldformulier op de website van de Alliantie, via een aanmeldformulier dat telefonisch is op te vragen bij het Klant Contact Centrum, bij een PIOn-beurt en bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst.

Als ik eenmaal een serviceabonnement heb afgesloten, kan ik er dan ook weer vanaf?
Ja, anders dan bij servicekosten, kunt u het abonnement ook weer opzeggen. U moet dan wel minimaal een jaar abonnee zijn geweest. De opzegtermijn bedraagt 30 dagen.

Ik wil wel een serviceabonnement, maar geen PIOn. Is dat mogelijk?
Neen, de voorwaarde voor het serviceabonnement is dat u ook deelneemt aan de PIOnbeurt.

Ik had al een normaal service-abonnement. Blijft dit bestaan? Dus een abonnement zonder de PIOnverplichting?
Neen, deze blijft niet bestaan. De gewone serviceabonnementen, zoals die bestaan/bestonden in Almere, Gooi & Vecht en Amersfoort houden met ingang van 1 januari 2013 op met bestaan. Het is vanaf dat moment alleen nog maar mogelijk om een Serviceabonnement te hebben dat gekoppeld is aan PIOn. Wie bij het omzetten van de bestaande serviceabonnementen kiest voor het nieuwe serviceabonnement, gaat hiermee ook de verplichting aan om mee te doen aan PIOn.

Moet ik op de volgende PIOnbeurt wachten voordat werkzaamheden uit het PIOnserviceabonnement worden uitgevoerd?
Het is wel zo handig om de werkzaamheden tijdens PIOn uit te voeren. U hoeft dan immers maar één keer thuis te blijven. Bovendien kunnen wij de kosten van het serviceabonnement laag houden door dit zoveel mogelijk aan PIOn te koppelen. Maar als er werkzaamheden zijn die niet op zich kunnen laten wachten, bijvoorbeeld doordat net een PIOnbeurt is uitgevoerd, dan kunt u ook tussentijds een beroep doen op het PIOn serviceabonnement.

Wat gebeurt er met mijn Serviceabonnement als ik niet heb meegedaan aan de PIOnbeurt?
Als wij bij een periodieke controle constateren dat een abonnee van het serviceabonnement niet heeft meegedaan aan PIOn, dan gaat u als huurder – met terugwerkende kracht – het hogere tarief betalen. Dit tarief bedraagt nu € 8,- per maand (prijspeil 2012). Er zijn altijd uitzonderingssituaties waardoor niet in de afgesproken periode aan PIOn kan worden deelgenomen.

Vindt er jaarlijks een afrekening plaats van de kosten voor het serviceabonnement, net als bij servicekosten? Met andere woorden: kan het gebeuren dat ik moet gaan bijbetalen?
Neen. Een serviceabonnement moet u niet verwarren met servicekosten. Servicekosten worden inderdaad jaarlijks afgerekend. Dat is wettelijk zo geregeld. Het serviceabonnement is een ander product en hoeft niet te worden afgerekend. Dat betekent dat u na afloop van het jaar niet het risico loopt dat u moet bijbetalen. Maar u krijgt ook geen geld terug. De maandelijkse bijdrage wordt wel jaarlijks aangepast aan de kostenontwikkeling. Met de huurderskoepel is afgesproken dat het Serviceabonnement kostenneutraal is. Het moet voor de Alliantie kostendekkend zijn, maar het is ook niet winstgevend.

In mijn oude serviceabonnement zat het onderdeel reinigen ventielen van de mechanische ventilatie. Dat zit er nu niet meer in. Hoe is het reinigen van ventielen nu geregeld?
Het serviceabonnement is nu voor alle regio’s van de Alliantie hetzelfde. Dit was niet zo. Bij het harmoniseren van het abonnement zijn er in sommige regio’s onderdelen verwijderd, terwijl hier nieuwe onderdelen voor in de plaats zijn gekomen. Het reinigen van het ventiel van de mechanische ventilatie is zo’n onderdeel. Huurders kunnen dit eenvoudig zelf doen.

 

U bent hier: Huurders > Serviceabonnement > Veelgestelde vragen

Nieuws

Woonstichting Laren fuseert met Het Gooi en Omstreken en neemt feestelijk afscheid van leden en huurders

lees verder...


Foto's afscheidsbijeenkomst huurders en bestuur

lees verder...


Leden Wbv Laren besluiten tot omzetting in Woonstichting Laren

lees verder...