Gesprek huurders en bestuur

Huurders en bestuur Woningbouwvereniging Laren in gesprek met elkaar

Het bestuur van Woningbouwvereniging Laren vindt het van groot belang in gesprek te zijn met haar huurders. Te weten wat er onder de huurders leeft. Ook al staat het bestuur dicht bij haar bewoners, -en weten huurders het bestuur te vinden-, het is van belang dat het contact gestroomlijnd en complexoverstijgend gaat worden. Zonder moeilijke constructies overigens.
Tijdens de laatste ALV op 22 november 2012 was onder de leden gepolst wie van de huurders het interessant zou vinden om mee te praten over huurdersonderwerpen met het bestuur.
Een aantal leden heeft zich hiervoor aangemeld.
Onlangs heeft het 1e “ronde tafel gesprek” plaatsgevonden. Het overleg was informeel en praktisch. Het is de bedoeling deze gesprekken zo ook te laten ontwikkelen. Het motto “learning bij doing” bleek ook de aanwezigen aan te spreken.

Een aantal ideeën en gespreksonderwerpen is tijdens de eerste bijeenkomst genoemd, t.w.
- Leefbaarheid woonomgeving
- Energiebesparende maatregelen
- Klachtafhandeling

Mede dankzij de betrokken inbreng van de aanwezige huurders is een volgende stap gezet! Daarom is afgesproken dit overleg minimaal 2 keer per jaar te laten plaatsvinden. In het najaar vindt een nieuwe bijeenkomst plaats. Het onderwerp “leefbaarheid” staat dan op de agenda.
 

U bent hier: Huurders > Gesprek huurders en bestuur

Nieuws

Woonstichting Laren fuseert met Het Gooi en Omstreken en neemt feestelijk afscheid van leden en huurders

lees verder...


Foto's afscheidsbijeenkomst huurders en bestuur

lees verder...


Leden Wbv Laren besluiten tot omzetting in Woonstichting Laren

lees verder...