Woonruimteverdeling

Het woonruimteverdeelsysteem in Gooi en Vechtstreek

In het Gooi, en zeker in de gemeente Laren, is er veel belangstelling voor de huurwoningen die door de woningcorporaties worden aangeboden. De wachttijden zijn vaak lang en het aantal gegadigden dat op een vrijkomende woning reageert kan groot zijn. Dat is onder andere afhankelijk van het woningtype: voor eengezinswoningen zijn er meestal veel meer reacties dan voor flatwoningen. De woningcorporaties in Gooi en Vechtstreek doen er alles aan om het schaarse aanbod aan woningen zo eerlijk mogelijk te verdelen.

Die verdeling wordt door WoningNet uitgevoerd met behulp van het verdeelsysteem voor woonruimte van de gezamenlijke woningcorporaties in de regio. De regio Gooi en Vechtstreek bestaat uit de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. Wanneer u zich inschrijft bij WoningNet kunt u reageren op woningen in al deze gemeenten. Voor woningen in de gemeente Laren en nog drie gemeenten geldt dat deze voor 30% mogen worden toegewezen aan mensen met een lokale binding. Dat wil zeggen dat zij economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan de gemeente.

De woonruimteverdeling gaat over de sociale huurwoningen. Dat zijn woningen met een maximale huur van € 710.68. Volgens Europese regels moeten woningcorporaties 90% van hun sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een jaarinkomen onder € 34.911,--. Dit inkomen is het zogenaamde verzamelinkomen.

Het is niet nodig dat u een sociale huurwoning achterlaat. Ook als u nu in een koopwoning woont kunt u voor een sociale huurwoning in aanmerking komen wanneer u aan alle voorwaarden voor inschrijving voldoet.

De woonruimteverdeling werkt met inschrijftijd. Hoe langer u staat ingeschreven bij WoningNet, des te groter is uw kans op een woning. Wanneer u opnieuw wilt verhuizen hoeft u niet achteraan de rij aan te sluiten. Hoe dit werkt wordt op de website van WoningNet uitgelegd. Ook al bent u van plan om pas op wat langere termijn te verhuizen, toch heeft het zin om u nu al bij Woningnet in te schrijven.

Voorwaarden voor inschrijving
Voor inschrijving bij Woningnet moet u 18 jaar of ouder zijn. Verdere voorwaarden zijn:

  • u staat langer dan een jaar ingeschreven in het bevolkingsregister van één van de gemeenten in de regio, of:
  • u staat niet of korter dan een jaar ingeschreven in het bevolkingsregister, maar voldoet aan één van de volgende eisen:
  • u heeft een economische of maatschappelijke binding aan de regio
  • u heeft geen binding aan de regio maar u bent gepensioneerd, arbeidsongeschikt, langdurig werkloos (minimaal twee jaar), remigrant, vanwege een scheiding noodgedwongen tijdelijk buiten de regio gaan wonen.

Urgentie
Door de enorme druk op de woningmarkt krijgt zelden iemand een urgentieverklaring. Het is niet de Wbv. Laren die beslist of u een urgentie krijgt, maar een onafhankelijke urgentiecommissie. Een urgentieverklaring wordt alleen in zeer ernstige situaties gegeven. Voor uitleg zie WoningNet.

Wonen en zorg
Woningen die bestemd zijn voor mensen die zorg of begeleiding nodig hebben, worden nu ook via WoningNet aangeboden. Het is dus niet meer nodig dat men zich inschrijft bij verschillende zorginstellingen of woningcorporaties. Eén inschrijving bij Woningnet is voldoende.
Wbv. Laren bezit geen woningen die alleen bedoeld zijn voor mensen die geindiceerde zorg of begeleiding ontvangen

Nieuwbouw
De wbv Laren mag nieuw gebouwde huurwoningen bij de eerste toewijzing aan inwoners van Laren toewijzen.

Toewijzing niet via WoningNet
Een klein aantal woningen wordt niet via WoningNet aangeboden. Het gaat daarbij om:
1. De woningen voor de statushouders. Elke gemeente in Nederland heeft de plicht om statushouders een woning aan te bieden. Deze woningen worden direct doorgegeven aan het COA, Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, en verschijnen niet op WoningNet.

2. Een beroep van de gemeente op de zogenaamde hardheidsclausule. De gemeente heeft (binnen regels) het recht om een woning te claimen bij de woningbouwvereniging. Het moet hier wel gaan om een gedegen afweging wegens sociaal maatschappelijke redenen.

3. De 2% regeling. Bij slechts 2% van alle leegkomende woningen mag de woningbouwvereniging zelf een woning toewijzen als zij dat belangrijk acht. Ook hier worden strenge regels gesteld aan de toewijzing. Hiervan zal alleen gebruik worden gemaakt als het gaat om leefbaarheidsproblemen in wijken.

Huurbeleid: twee huurprijzen
Bij de woningen van de Wbv. Laren die op WoningNet worden aangeboden, worden meestal twee huurprijzen vermeld. Dat heeft te maken met het inkomensafhankelijke huurbeleid van de Wbv Laren, dat elders op deze website wordt uitgelegd (zie onder huren, inkomensafhankelijk huurbeleid)

Woningen voor jongeren
Jaarlijks bieden de woningcorporaties een aantal woningen via loting aan voor woningzoekenden tot en met 25 jaar. De aangeboden woningen hebben een maximale oppervlakte van 55m². Bij de aangeboden woning staat vermeld dat deze wordt verloot. Een beperkt aantal jongerenwoningen is bedoeld voor jongeren van 25 - 29 jaar. De leeftijdsgrenzen staan vermeld in de advertentie. Jongeren kunnen hiernaast ook reageren op het reguliere woningaanbod.

Vrije sektor
De wbv Laren heeft een klein aantal woningen in de vrije sector, met een huur boven € 710.68. Wanneer een van deze woningen vrijkomt, zet de wbv Laren een advertentie op WoningNet. Voor deze woningen geldt een minimum inkomenseis.

Langdurige leegstand
Soms staat een vrijkomende woning langere tijd leeg. Meestal heeft dat te maken met het uitgebreide onderhoud dat aan de woning moet worden verricht nadat de vorige bewoner lange tijd in de woning heeft gewoond. Soms komt er een nieuwe keuken of badkamer in. Ook worden aangeboden woningen soms enkele keren geweigerd en moeten deze opnieuw worden aangeboden.

Verdere informatie: www.woningnet.nl

Hierboven is een samenvatting gegeven van de woonruimteverdeling in Gooi en Vechtstreek die door WoningNet wordt uitgevoerd. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de website van WoningNet.
 

U bent hier: Huren > Woonruimteverdeling

Nieuws

Woonstichting Laren fuseert met Het Gooi en Omstreken en neemt feestelijk afscheid van leden en huurders

lees verder...


Foto's afscheidsbijeenkomst huurders en bestuur

lees verder...


Leden Wbv Laren besluiten tot omzetting in Woonstichting Laren

lees verder...