inkomensafhankelijk huurbeleid

Inkomensafhankelijk huurbeleid
Voor alle sociale huurwoningen die opnieuw worden verhuurd, geldt dat de huurprijs afhankelijk is van het inkomen en de grootte van het huishouden. Dit inkomensafhankelijke huurbeleid heeft twee belangrijke pluspunten:

  • In de huurprijs van een woning komt de kwaliteit tot uitdrukking; een grotere woning is duurder dan een kleinere woning.
  • De korting die wij geven op een woning komt terecht bij de mensen die dat het meest nodig hebben.

Voor zittende huurders verandert er niets.

Hoe werkt het inkomensafhankelijke huurbeleid?
Voor alle sociale huurwoningen geldt dat het inkomen van een huishouden niet hoger mag zijn dan € 34.229 (prijspeil 2013, op basis van Europese regelgeving). Tot deze inkomensgrens onderscheidt Woningbouwvereniging Laren drie groepen huishoudens:

1. eenpersoonshuishoudens met een jaarinkomen tot en met € 21.500
2. meerpersoonshuishoudens met een verzamel jaarinkomen tot en met € 29.000
3. huishoudens met een verzamel jaarinkomen boven deze grenzen, maar niet meer dan € 34.229

Op basis van het puntensysteem (het Woningwaarderingsstelsel) wordt de maximale huurprijs van een woning bepaald. Zo is een grote woning duurder dan een kleine woning.
Woningbouwvereniging Laren verhuurt haar sociale huurwoningen voor 90% van de maximaal toegestane huurprijs. De drie groepen huishoudens kunnen op alle vrijkomende sociale huurwoningen reageren, maar huishoudens uit groep 1 en 2 betalen een lagere huurprijs dan de huishoudens uit groep 3. Dit is in de meeste gevallen 75% van de maximale huurprijs. Ook deze lagere huurprijs wordt vermeld in de woningadvertentie.
Bij de toewijzing van sociale huurwoningen wordt het inkomen altijd getoetst op basis van Europese regelgeving. Het resultaat van deze toets bepaalt welke huurprijs een toekomstige huurder gaat betalen.

Verdere informatie over het huren van een woning kunt u vinden in de woningadvertenties op de website van WoningNet www.woningnet.nl.

Het huurbeleid van Woningbouwvereniging Laren sluit aan bij het huurbeleid van de Alliantie, dat in een korte film wordt uitgelegd.

U bent hier: Huren > inkomensafhankelijk huurbeleid

Nieuws

Woonstichting Laren fuseert met Het Gooi en Omstreken en neemt feestelijk afscheid van leden en huurders

lees verder...


Foto's afscheidsbijeenkomst huurders en bestuur

lees verder...


Leden Wbv Laren besluiten tot omzetting in Woonstichting Laren

lees verder...