Huurverhoging 2017

Hoe ziet de huuraanpassing 2017 er bij WBV Laren uit?

WBV Laren mag elk jaar de huur aanpassen. Daarbij houden we ons aan de wet, die bepaalt hoeveel de huren maximaal mogen stijgen. Onze belangrijkste vraag bij de huuraanpassing is: ‘welke huur is aanvaardbaar bij welk inkomen’? WBV Laren vindt: huurders met een inkomen tot en met € 40.349,- mogen bij ons rekenen op een sociale huur tot € 710,68. Dat vinden wij een aanvaardbare huur, vooral omdat de meeste huurders dankzij de huurtoeslag netto minder betalen.

Op 1 juli 2017 krijgen huurders met een sociaal huurcontract bij WBV Laren een huuraanpassing die afhankelijk is van hun inkomen. Voor huurders die in de laagste inkomensgroep vallen (tot en met
€ 40.349,-) met een huur boven de € 635,- verhogen we de huur dit jaar niet.

Dit betekent concreet:
A. Maximaal 0,5% huurstijging voor:
• Huurders met een huishoudinkomen tot € 40.349,-
• Huishoudens met een persoon vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd
• Huishoudens vanaf 4 personen
B. Maximaal 4,3% huurstijging voor huurders met een huishoudinkomen boven € 40.349,- die niet in groep A vallen.

Huurders uit inkomensgroep A:
WBV Laren begrenst of verlaagt de netto huurprijs per 1 juli 2017 op € 710,68 per maand.
• Is de huidige netto huur boven de € 635,-, dan is er geen huuraanpassing ( 0%).
• Is de huidige netto huur onder de € 635,- en meer dan 80% van de maximale huur (zie ‘Voorstel aanpassing huurprijs’), dan geldt een beperkte huuraanpassing van 0,3% (inflatie).
• Is de huidige netto huur onder de € 635,- en minder dan 80% van de maximale huur (zie ‘Voorstel aanpassing huurprijs’), dan geldt een beperkte huuraanpassing van 0,5%.

Huurders uit inkomensgroep B:
De huurprijs zal nooit hoger zijn dan de wettelijk maximale huur. Als de markthuur lager ligt, dan begrenzen we de huurprijs op dat bedrag.

De netto huur van bewoners met een huurcontract vanaf 01-01-2017 verandert niet. De servicekosten kunnen wel veranderen.

Huurders met een relevante indicatie of een Wmo- of Wvg beschikking krijgen maximaal 0,5% huuraanpassing.
 

Veelgestelde vragen en antwoorden 
 

U bent hier: Huren > Huurverhoging 2017

Nieuws

Woonstichting Laren fuseert met Het Gooi en Omstreken en neemt feestelijk afscheid van leden en huurders

lees verder...


Foto's afscheidsbijeenkomst huurders en bestuur

lees verder...


Leden Wbv Laren besluiten tot omzetting in Woonstichting Laren

lees verder...